Villapark Košice - rodinné domy

Informácie o projekte

Projekt VILLAPARK je rozdelený do dvoch častí: súbory rodinných stavieb Na Kope I. a Na Kope II. Záujmové územie je rozdelené na 6 hlavných častí. Ďalších 5 častí obsahuje stavebné pozemky určené na predaj.


Rozdelenie na jednotlivé parcely a domy si môžete pozrieť TU.


V záujme vytvorenia novej obytnej lokality s vlastným, špecifickým charakterom, investori pristúpili na projekt organizovanej výstavby individuálne stojacich rodinných domov s jednotným architektonickým výrazom a rôznorodými typmi domov. Domy sú rozvrhnuté podľa špecifickosti terénu, orientácie na svetové strany a polohy prístupových ciest. Spoločným charakterom domov je plochá strecha, ortogonalita a hmotová členitosť s materiálovým odlíšením jednotlivých objemov.


Typy domov si môžete pozrieť TU.


Zásobovanie lokality médiami je pre rodinnú zástavbu riešené verejnými rozvodmi inžinierskych sietí vedúcich k jednotlivým parcelám. Dopravné napojenie územia je riešené prepojením na jestvujúce miestne komunikácie ul. Na Kope a ku Bangortu. V rámci územia je každá parcela napojená na novovzniknutú komunikáciu.